Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vařeka, Marek, 1980-


Citace: Marek Vařeka: Jan z Pernštejna
Citace: Jeho: Jan I. z Lichtenštejna a mocenský vzestup rodu. - Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 238, řada společenských věd, č. 23 (2009), s. 33-48
Citace: www(osobní stránka)
Narozen 9. 7. 1980 v Prostějově. PhDr., Ph.D., historik, práce z oboru.